fbpx

B1 Preliminary (PET) – szczegółowy opis egzaminu

Egzamin na poziomie średniozaawansowanym (B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) to Preliminary English Test (PET). Pokazuje on umiejętności posługiwania się językiem angielskim w tematyce pracy, nauki i podróży. Testy PET są jednymi z najpopularniejszych egzaminów Cambridge ESOL, uznawanymi przez wiele wiodących pracodawców i instytucji edukacyjnych na świecie. Egzamin B1 Preliminary (PET) sprawdza 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Do opanowania wymaganych zagadnień potrzeba ok. 350 godzin nauki. Sesja egzaminacyjna w Polsce odbywa się w maju i listopadzie. Otrzymany certyfikat jest ważny bezterminowo

Image
Image

Zakres egzaminu

Poziom B1, zgodnie  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), na którym znajduje się PET, oznacza zrozumienie ogólnego sensu prostych poleceń i ogłoszeń. Testy B1 Preliminary (PET) sprawdzają również umiejętność przygotowania listu, emaila czy notatki na znane sobie tematy. Kandydat na tym poziomie powinien poradzić sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych podczas podróży do anglojęzycznych krajów oraz umieć zadawać proste pytania i prowadzić rozmowę w środowisku pracy. Część ustna przeprowadzana jest w innym dniu niż pozostałe części egzaminu i zdaje się ją w parze z innym kandydatem, zadając i odpowiadając mu na pytania. Odbywa się to w towarzystwie dwóch egzaminatorów i trwa 10-12 minut. Za tę część maksymalnie można uzyskać 25 punktów, czyli 25% z całości. Na sprawdzenie umiejętności czytania i pisania kandydat ma 1 godzinę i 30 minut, co stanowi 50% całej oceny z testu, a na słuchanie (25% oceny z egzaminu) 30 minut. Żeby uzyskać wynik pozytywny, należy otrzymać powyżej 70% całości. Certyfikat jest wystawiany z jedną z dwóch ocen pozytywnych – Pass with Merit (zdane z wyróżnieniem) lub Pass (zaliczone).

Egzamin B1 Preliminary (PET) jest kolejnym krokiem w szlifowaniu języka angielskiego. Co więcej, świetnie przygotowuje do zdawania dalszych egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania. Stanowi też skuteczną formę motywacji do rozwoju osobistego – nauki języków obcych i zdobywania nowych certyfikatów.

Przykładowy egzamin Cambridge Assessement English: B1 Preliminary (PET) (KET) można pobrać tutaj > Sample Papers B1 Preliminary (PET).