Edward’s League

Image

Na tym etapie edukacji językowej uczniów, zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają sporo wyzwań. Dzieci rosną, rosną też ich kompetencje językowe. Naszym celem jest spójny i harmonijny rozkwit tychże kompetencji. Żadna umiejętność – czytanie, pisanie rozumienie ze słuchu, czy też sprawna i poprawna komunikacja nie może na tym etapie zostać pominięta. I nie jest! Dodatkowym wyzwaniem, o którym musimy pamiętać, jest zmienna motywacja uczniów. Mamy świadomość, że kursantom czasami po prostu się nie chce i trudno ich skłonić do nauki. Widzimy zatem ten etap edukacji również jako wzmacnianie świadomości, dbanie o to, by każdy uczestnik kursu wiedział, dlaczego i w jakim celu poznaje konkretny materiał, do czego przydadzą mu się nabyte umiejętności oraz jak będzie mógł je wykorzystać w praktyce. Nie zamierzamy udawać, że lekcje to zabawa. Oczywiście zajęcia powinny być ciekawe i upływać w przyjemnej atmosferze, ale to przede wszystkim czas na zdobywanie wiedzy. Ufamy jednak, że nauka może dawać wiele satysfakcji, a nawet sprawiać frajdę i to właśnie chcemy osiągnąć.

Edward’s League 1 – poziom A2/A2+
Edward’s League 1 – poziom A2/A2+
Edward’s League 2 – poziom A2+/B1
Edward’s League 2 – poziom A2+/B1
Edward’s League 3 – poziom B1/B1+
Edward’s League 3 – poziom B1/B1+
mlodziez_-80_mini.webp

Pakiet edukacyjny

Ważnym elementem metody jest głęboko przemyślany Pakiet Edukacyjny, w skład którego wchodzą:

  • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach;

  • HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób;

  • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora;

  • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym;

  • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie;

  • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;

  • CERTYFIKAT  – wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.

Homework Site

Poznaj aplikację, dzięki której nasi uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na zajęciach. Odrabianie zadań domowych na Homework Site jest równie ważne, co uczestnictwo w zajęciach. Połączenie obu aktywności zapewnia sukces edukacyjny.

Image