Dla nastolatków
NATIONAL GEOGRAPHIC

JOKER 5 &
NATIONAL
GEOGRAPHIC

Image

JOKER 6 &
NATIONAL
GEOGRAPHIC

Image

JOKER MASTER & NATIONAL GEOGRAPHIC poziom B1+

Image

JOKER 5 & NATIONAL GEOGRAPHIC

Image

Dla kogo jest ten poziom?

Kurs JOKER 5 oparty na National Geographic jest dedykowany uczniom od 6 klasy szkoły podstawowej na poziomie A2. Ten kurs jest stworzony z myślą o młodych odkrywcach, którzy chcą zgłębiać tajniki świata przyrody, kultury i historii za pomocą fascynujących zdjęć, autentycznych filmów i inspirujących historii opartych na wyprawach National Geographic.

Dzięki temu kursowi uczniowie nie tylko rozwijają swoje umiejętności językowe, ale także uczą się ważnych kompetencji XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów oraz wyrażanie własnych opinii. Lekcje są krótkie, angażujące i niekonwencjonalne, co sprawia, że nauka jest przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Kurs JOKER 5 stawia zrównoważony nacisk na rozwój wszystkich umiejętności językowych, takich jak mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, co przygotowuje uczniów do skutecznego porozumiewania się w języku angielskim zarówno w szkole, jak i poza nią. To idealna propozycja dla każdego, kto chce odkrywać świat i jednocześnie doskonalić swoje umiejętności językowe.

1.        Rozwinięcie umiejętności językowych: Uczniowie będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu na poziomie A2. Dzięki autentycznym materiałom National Geographic, nauka staje się nie tylko skuteczna, ale również inspirująca.

2.      Fascynująca podróż po świecie: Kurs JOKER 5 wprowadza uczniów w świat przygód, pozwala na eksplorację różnych kultur, przyrody i historii za pomocą bogatego wizualnie materiału. To nie tylko nauka, ale również prawdziwa podróż po świecie.

3.      Rozwój kompetencji XXI wieku: Program kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz wyrażania własnych opinii. Uczniowie uczą się, jak skutecznie porozumiewać się w języku angielskim w różnych kontekstach, co przygotowuje ich do życia w globalnym społeczeństwie.

4.      Angażujące lekcje i inspirujące materiały: Krótkie, angażujące lekcje oraz autentyczne materiały National Geographic sprawiają, że nauka staje się przyjemnością. Uczniowie są zachęcani do aktywnego uczestnictwa, co sprzyja szybszemu opanowywaniu języka angielskiego i rozwijaniu zainteresowań.

5.      Certyfikat ukończenia kursu: Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, który świadczy o jego zaangażowaniu, postępach w nauce języka angielskiego oraz osiągnięciach na poziomie A2.

Kurs JOKER 5 to nie tylko nauka języka angielskiego, ale także inspirująca podróż po świecie wiedzy i kultury, która rozwija umiejętności niezbędne do sukcesu w dzisiejszym świecie.

Efekty językowe po kursie JOKER 5

Przygoda językowa na poziomie A2+

Po ukończeniu kursu JOKER 5 na poziomie A2+, Twoje dziecko osiągnie następujące efekty językowe:

1.        Zaawansowana płynność w komunikacji: Uczeń będzie potrafił płynnie komunikować się po angielsku w różnych sytuacjach, używając bardziej złożonych konstrukcji zdaniowych i zróżnicowanego słownictwa.

2.      Rozwinięte umiejętności rozumienia ze słuchu: Dzięki regularnym ćwiczeniom i korzystaniu z materiałów audio i wideo, uczniowie będą lepiej rozumieć mowę potoczną oraz wyrażać swoje zdanie na podstawie usłyszanych informacji.

3.      Pogłębione umiejętności czytania i interpretacji tekstów: Kurs rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem bardziej zaawansowanych tekstów, co pozwala na analizowanie treści i wnioskowanie na ich temat.

4.      Rozwinięta umiejętność pisania: Uczniowie będą pisać coraz bardziej złożone teksty, takie jak wypracowania czy krótkie artykuły, wykorzystując zdobyte umiejętności gramatyczne i słownikowe.

5.      Pewność siebie w posługiwaniu się językiem: Kurs kładzie duży nacisk na rozwój pewności siebie ucznia w używaniu języka angielskiego, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i wyrażania swoich opinii.

6.      Zaawansowane umiejętności pracy zespołowej: Lekcje są projektowane tak, aby rozwijać umiejętności współpracy w grupie na poziomie wymagającym dla uczniów na poziomie A2+, przygotowując ich do efektywnej pracy w zespołach.

7.      Świadomość kulturowa: Dzięki tematyce inspirowanej przez National Geographic, uczniowie zyskają głębszą świadomość kulturową i globalną perspektywę, co wspiera ich rozwój jako otwartych na różnorodność jednostek.

8.      Certyfikat ukończenia kursu: Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymają oficjalny certyfikat, który potwierdza ich zaawansowane umiejętności językowe oraz zaangażowanie w naukę.

Kurs JOKER 5 to nie tylko rozwój językowy, ale także przygotowanie uczniów do efektywnego porozumiewania się i funkcjonowania w świecie globalnym, wyposażając ich w niezbędne umiejętności na poziomie A2+.

JOKER 6 & NATIONAL GEOGRAPHIC

Zaawansowanie w nauce języka angielskiego na poziomie B1

Image

Dla kogo jest ten poziom?

Kurs Joker 6 jest przeznaczony dla uczniów na poziomie B1, co oznacza, że jest skierowany do tych, którzy posiadają solidne podstawy językowe i chcą rozwijać swoje umiejętności na bardziej zaawansowanym poziomie.

Po ukończeniu kursu Joker 6 Twoje dziecko osiągnie zaawansowaną umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1. Będzie potrafiło płynnie komunikować się w różnych kontekstach, rozumieć bardziej złożone teksty oraz pisać bardziej rozbudowane formy komunikacyjne. Zyska także pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

Efekty językowe po kursie JOKER 6

Po ukończeniu kursu Joker 6 na poziomie B1 Twoje dziecko osiągnie następujące efekty językowe:

 1. Zaawansowaną płynność w komunikacji w języku angielskim.

 2. Umiejętność rozumienia bardziej złożonych tekstów ze słuchu i czytania.

 3. Rozwinięte umiejętności pisania, w tym pisanie wypracowań i artykułów.

 4. Wzrost pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

 5. Zaawansowane umiejętności pracy w zespole oraz analizy i interpretacji treści.

 6. Pogłębioną świadomość kulturową i globalną perspektywę.

Kurs Joker 6 to zaawansowana nauka języka angielskiego, która przygotowuje uczniów do skutecznego porozumiewania się i funkcjonowania w globalnym świecie.

JOKER MASTER & NATIONAL GEOGRAPHIC

Zaawansowanie w nauce języka angielskiego na poziomie B1+

Image

Dla kogo jest ten poziom?

Kurs Joker Master jest przeznaczony dla uczniów na poziomie B1+, co oznacza, że jest skierowany do tych, którzy posiadają solidne podstawy językowe i chcą rozwijać swoje umiejętności na zaawansowanym poziomie.

Po ukończeniu kursu Joker Master Twoje dziecko osiągnie zaawansowaną umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1+. Będzie potrafiło płynnie komunikować się w różnych kontekstach, rozumieć bardziej złożone teksty oraz pisać bardziej rozbudowane formy komunikacyjne. Zyska także pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

Efekty językowe po kursie JOKER MASTER

Po ukończeniu kursu Joker Master na poziomie B1+ Twoje dziecko osiągnie następujące efekty językowe:

 • Zaawansowaną płynność w komunikacji w języku angielskim.

 • Umiejętność rozumienia bardziej złożonych tekstów ze słuchu i czytania.

 • Rozwinięte umiejętności pisania, w tym pisanie wypracowań i artykułów.

 • Wzrost pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

 • Zaawansowane umiejętności pracy w zespole oraz analizy i interpretacji treści.

 • Pogłębioną świadomość kulturową i globalną perspektywę.

Kurs Joker Master to zaawansowana nauka języka angielskiego, która przygotowuje uczniów do skutecznego porozumiewania się i funkcjonowania w globalnym świecie, wykorzystując podręcznik Close Up i inspirujące materiały National Geographic.