NIEZBĘDNIK: Studia w Stanach Zjednoczonych, cz.II

 Przed nami krótki kurs aplikowania na studia do USA i słownik najważniejszych pojęć rekrutacyjnych. Zapnijcie pasy, zakasajcie rękawy i do dzieła!

Undergraduate - studia pierwszego stopnia trwające zazwyczaj 4 lata; kończą się uzyskaniem tytułu Bachelor, który jest odpowiednikiem polskiego licencjatu; na poziomie undergraduate nie studiuje się konkretnego kierunku - kandydat samodzielnie wybiera interesujące go przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych lub artystycznych i realizuje je w toku nauczania.

Graduate - studia drugiego stopnia pozwalające uzyskać tytuł Masters lub Doctorate, będące odpowiednikami polskiego magistra lub doktora; odrębnie od studiów graduate funkcjonują szkoły medyczne, prawnicze i ekonomiczne, które oferują czteroletnią edukację i pozwalają uzyskać tytuły odpowiednio: MD, JD, MBA.

Rodzaje rekrutacji w zależności od terminu składania dokumentów:

 • early action: rodzaj wczesnej rekrutacji, w której kandydaci składają dokumenty już w połowie października i otrzymują decyzję o przyjęciu w grudniu; złożenie dokumentów na daną uczelnię nie jest wiążące (możliwość późniejszej rezygnacji), a kandydat ma prawo aplikować do wielu szkół
 • early decision: wczesna rekrutacja, w której kandydat składa dokumenty wyłącznie na jedną uczelnię i jego wybór jest wiążący, tzn. nie może aplikować jednocześnie do innych szkół
 • regular admission: regularna rekrutacja, podczas której kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do końca grudnia i otrzymują decyzję o przyjęciu najpóźniej w kwietniu
 • rolling admission: polityka rekrutacyjna umożliwiająca składanie dokumentów przez cały rok i rozpoczęcie studiów zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim

Common Application - ujednolicony formularz aplikacyjny, który otwiera się 1. sierpnia każdego roku i umożliwia przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych do niemal wszystkich uczelni w Stanach.

Common App essay - odpowiednik Personal Statement, najważniejszy z esejów aplikacyjnych; tworzenie eseju to moment, w którym kandydat ma szansę opowiedzieć o swoich pasjach i zainteresowaniach, o dotychczasowych osiągnięciach lub porażkach, o tym, co jest dla niego ważne, o czym marzy, co go zachwyca, co chciałby robić w przyszłości; eseje aplikacyjne niejednokrotnie odgrywają kluczową rolę w decyzji o przyjęciu kandydata, zwłaszcza w bardzo konkurencyjnych uczelniach, do których rekrutuje się wielu uczniów ze świetnymi ocenami i wysokimi wynikami egzaminów.

Supplemental essays - niektóre szkoły wymagają dodatkowych esejów, których forma jest zwykle krótsza od Personal statement i polega na odpowiedzi na konkretne pytania; uczelnie często proszą kandydatów o uzasadnienie swojego wyboru szkoły lub stawiają pytania dotyczące aktywności naukowych, artystycznych i sportowych, które kandydat planuje podjąć w danej placówce.

Listy rekomendacyjne - każda uczelnia indywidualnie precyzuje ile listów rekomendacyjnych oczekuje od kandydata; listy rekomendacyjne powinni przygotować nauczyciele, instruktorzy lub pracownicy placówek edukacyjnych, którzy najlepiej znają kandydata; list rekomendacyjny może być napisany w języku polskim i następnie przetłumaczony na angielski

Transcript of records - raport zawierający oceny kandydata ze szkoły średniej; w przypadku aplikantów z polski, uniwersytety w USA zwykle wymagają przetłumaczonych na język angielski świadectw szkolnych po każdym roku nauki w szkole średniej;

GPA - Grade Point Average, czyli średnia ocen; może być obliczana w konkretnym semestrze, roku lub na koniec szkoły średniej czy studiów; formularz Common App umożliwia polskim uczniom wpisanie ocen i średniej bez konieczności przeliczania ich na skalę amerykańską

SAT - ustandaryzowany egzamin dla uczniów szkół średnich w USA; w przeciwieństwie do polskiej matury podejście do tego testu nie jest obowiązkowe dla absolwentów szkół średnich, jednak wyniki SAT odgrywają niezwykle ważną rolę podczas rekrutacji na studia.

 • SAT I: pierwsza, ogólna część egzaminu, sprawdzająca kompetencje czytania ze zrozumieniem, znajomość podstawowych zagadnień matematycznych oraz umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej
 • SAT II: egzaminy z wybranych przez ucznia przedmiotów; zwykle kandydaci wybierają najlepsze wyniki z dwóch egzaminów przedmiotowych

ACT - drugi rodzaj egzaminu po ukończeniu szkoły średniej, którego formuła została wprowadzona w 1959 roku jako alternatywa dla istniejącego już SAT; wszystkie uczelnie w USA akceptują ACT, jest to również egzamin chętniej wybierany przez absolwentów ze środkowej części Stanów; składa się z części językowej, matematycznej, czytania ze zrozumieniem, testy z wiedzy ogólnej oraz eseju.

potwierdzenie znajomości języka angielskiego - zagraniczni kandydaci muszą poświadczyć znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (według kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego); niektóre z egzaminów uprawniające do podjęcia studiów w języku angielskim to: IELTS, TOEFL, CAE, CPE, a od niedawna także Duolingo English Test.

dodatkowa działalność - jedna z części formularza Common App dotyczy działalności dodatkowej, zajęć pozaszkolnych, wolontariatu, kół naukowych, zainteresowań artystycznych, sportowych i naukowych; w tej sekcji kandydaci mogą uwiarygodnić opisane w Personal Statement plany i ambicje za pomocą udokumentowanej działalności dodatkowej; to świetne miejsce, aby wyróżnić się spośród innych aplikantów, przedstawić swoją wytrwałość w dążeniu do celu i dotychczasowe zaangażowanie w realizację pasji

aplikacja o pomoc finansową - niektóre uczelnie w USA oferują pełne i częściowe stypendia również dla obcokrajowców; aby ubiegać się o pomoc finansową, należy założyć konto na portalu CSS profile oraz szczegółowo przedstawić sytuację finansową swojej rodziny - wymagane są m.in. przetłumaczone na język angielski zeznania podatkowe z dwóch ostatnich lat, informacje o zobowiązaniach finansowych, a także o ilości członków w gospodarstwie domowym oraz ich zarobkach.

Jeśli jesteście zainteresowani aplikacją na studia w USA, zapraszamy serdecznie do kontaktu i udziału w zajęciach przygotowujących do rekrutacji. We współpracy z koordynatorem programu Explorers, podczas całego cyklu zajęć będziecie mieli okazję:

 • opracować listę 10 uczelni w USA, które odpowiadają Waszym zainteresowaniom, wynikom w nauce i możliwościom finansowym
 • przygotować komplet dokumentów rekrutacyjnych, m.in.: Personal Statement, przetłumaczone rekomendacje od nauczycieli i dyplomy, ewentualne wnioski o pomoc finansową i miejsce w akademiku
 • stworzyć i uzupełnić profile Common Application
 • przygotować się do odbycia rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim
 • otrzymać indywidualne wskazówki dotyczące działań wzmacniających profil aplikacyjny (tj. propozycje udziału w konkursach językowych i programach stypendialnych, sugestie aktywności pozaszkolnych rozwijających Wasze zainteresowania)