Alyssa Carson i metoda CLIL na naszych zajęciach angielskiego! 

Na zajęciach języka angielskiego rozmawiamy naprawdę o ciekawych rzeczach- dzięki temu wykorzystujemy język obcy, aby dowiedzieć się więcej o świecie i poszerzać swoje zainteresowania! Ta metoda to CLIL, która jest niesamowicie wkomponowana w podręczniki od National Geographic Learning Polska. Definicja tej metody to: CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

Kim jest Alyssa Carson? To utalentowana 19-latka, która pragnie być pierwszą osobą na Marsie! Brzmi niemożliwie? A jednak! Uparcie dąży do celu: w 2014 roku Carson był pierwszą osobą, która ukończyła „Program paszportowy NASA”, odwiedzając każdy z czternastu ośrodków dla odwiedzających NASA w dziewięciu stanach. Następnie została zaproszona do udziału jako panelista w panelu MER (Mars Exploration Rover) w Smithsonian National Air and Space Museum w Waszyngtonie.

Pamiętajcie: "Wszyscy musimy mieć jakieś marzenia. I nadzieję, że możemy osiągnąć coś więcej, niż mamy." Cecelia Ahern.

Zobaczcie sami, jak Alyssa Carson stopniowo realizuje swój cel:

https://www.youtube.com/watch?v=Qf630BOZk6g

Czemu próbujemy zainteresować młodzież czymś więcej poza zwykłymi dialogami w języku angielskim w sklepie lub na lotnisku?

Widzieliście kiedyś nastolatka, który z wypiekami na policzkach recytuje dialog z supermarketu? Jeśli nie pobudzimy ciekawości uczniów, język będzie tylko `wkuwany` i niestety często zapominamy. 

Po co więc CLIL?

▶    wzrost motywacji – uczenie się języka poprzez konkretne tematy i autentyczne zagadnienia z danej dziedziny, wykorzystanie wiedzy i zainteresowań;

▶    pobudzenie wyobraźni, spontaniczności i kreatywności, inicjatywy i przedsiębiorczości;

▶    wiedza staje się narzędziem do dalszego rozwoju, a nie celem samym w sobie; często przekształca się w praktyczne umiejętności, z których uczeń korzysta przez całe życie;

▶    zdobywanie wiedzy z wielu perspektyw, skupienie na pozyskiwaniu i eksploatowaniu merytorycznych informacji przy wykorzystaniu umiejętności językowych, wieloaspektowe podejście do nauczania;

▶    nacisk na różnorodność form pracy z uczniem – wykorzystanie „odwróconego nauczania” (Flipped Classroom), metody projektu, warsztatów czy ścieżek międzyprzedmiotowych na zajęciach językowych.